Menu
Giỏ hàng

Bồn cầu inax

Bồn cầu liền 1 khối inax AC-902VN
-27 %
Thương hiệu: inax Mã hàng: AC-902VN
Bồn cầu liền 1 khối inax AC-902VN hàng chính hãngThuộc dòng bồn cầu liền 1 khối có thiết kế sang trọng phù hợp cho mọi phòng vệ sinh, đặc biệt là phòng có không gian lớn.Chế độ xả nhấn với 2 mức nước tiết kiệm chỉ với 3,0 lít cho tiểu tiện và 4,5 lít cho đại tiện / 1 lần xả, kèm theo đó là k..
6.930.000.đ 9.510.000.đ
Bồn cầu liền 1 khối inax AC-902VN nắp CW-H18VN
-44 %
Thương hiệu: inax Mã hàng: AC-902VN + CW-H18VN
Bồn cầu liền 1 khối inax AC-902VN nắp rửa thông minh CW-H18VNThuộc dòng bồn cầu liền 1 khối có thiết kế sang trọng phù hợp cho mọi phòng vệ sinh, đặc biệt là phòng có không gian lớn.Chế độ xả nhấn với 2 mức nước tiết kiệm chỉ với 3,0 lít cho tiểu tiện và 4,5 lít cho đại tiện / 1 lần xả, kèm ..
11.000.000.đ 19.810.000.đ
Bồn cầu liền 1 khối inax AC-902VN nắp CW-KA22AVN
-35 %
Thương hiệu: inax Mã hàng: AC-902VN + CW-KA22AVN
Bồn cầu liền 1 khối inax AC-902VN nắp rửa thông minh CW-KA22AVNThuộc dòng bồn cầu liền 1 khối có thiết kế sang trọng phù hợp cho mọi phòng vệ sinh, đặc biệt là phòng có không gian lớn.Chế độ xả nhấn với 2 mức nước tiết kiệm chỉ với 3,0 lít cho tiểu tiện và 4,5 lít cho đại tiện / 1 lần xả, kè..
19.400.000.đ 29.960.000.đ
Bồn cầu liền 1 khối inax AC-902VN nắp CW-KB22AVN
-32 %
Thương hiệu: inax Mã hàng: AC-902VN + CW-KB22AVN
Bồn cầu liền 1 khối inax AC-902VN nắp rửa thông minh CW-KB22AVNThuộc dòng bồn cầu liền 1 khối có thiết kế sang trọng phù hợp cho mọi phòng vệ sinh, đặc biệt là phòng có không gian lớn.Chế độ xả nhấn với 2 mức nước tiết kiệm chỉ với 3,0 lít cho tiểu tiện và 4,5 lít cho đại tiện / 1 lần xả, kè..
14.100.000.đ 20.770.000.đ
Bồn cầu liền 1 khối inax AC-902VN nắp CW-S32VN
-38 %
Thương hiệu: inax Mã hàng: AC-902VN + CW-S32VN
Bồn cầu liền 1 khối inax AC-902VN nắp rửa cơ CW-S32VNThuộc dòng bồn cầu liền 1 khối có thiết kế sang trọng phù hợp cho mọi phòng vệ sinh, đặc biệt là phòng có không gian lớn.Chế độ xả nhấn với 2 mức nước tiết kiệm chỉ với 3,0 lít cho tiểu tiện và 4,5 lít cho đại tiện / 1 lần xả, kèm theo đó ..
7.000.000.đ 11.200.000.đ
Bồn cầu liền 1 khối inax AC-912VN
-27 %
Thương hiệu: inax Mã hàng: AC-912VN
Bồn cầu liền 1 khối inax AC-912VN hàng chính hãngThuộc dòng bồn cầu liền 1 khối có thiết kế sang trọng phù hợp cho mọi phòng vệ sinh, đặc biệt là phòng có không gian lớn.Chế độ xả gạt với 1 mức nước tiết kiệm chỉ với 4,5 lít / 1 lần xả, kèm theo đó là kỹ thuật xả xoáy Powerful Vortex Flush k..
6.720.000.đ 9.230.000.đ
Bồn cầu liền 1 khối inax AC-912VN nắp CW-H18VN
-42 %
Thương hiệu: inax Mã hàng: AC-912VN + CW-H18VN
Bồn cầu liền 1 khối inax AC-912VN nắp rửa thông minh CW-H18VNThuộc dòng bồn cầu liền 1 khối có thiết kế sang trọng phù hợp cho mọi phòng vệ sinh, đặc biệt là phòng có không gian lớn.Chế độ xả gạt với 1 mức nước tiết kiệm chỉ với 4,5 lít / 1 lần xả, kèm theo đó là kỹ thuật xả xoáy Powerful Vo..
11.290.000.đ 19.460.000.đ
Bồn cầu liền 1 khối inax AC-912VN nắp CW-KA22AVN
-35 %
Thương hiệu: inax Mã hàng: AC-912VN + CW-KA22AVN
Bồn cầu liền 1 khối inax AC-912VN nắp rửa thông minh CW-KA22AVNThuộc dòng bồn cầu liền 1 khối có thiết kế sang trọng phù hợp cho mọi phòng vệ sinh, đặc biệt là phòng có không gian lớn.Chế độ xả gạt với 1 mức nước tiết kiệm chỉ với 4,5 lít / 1 lần xả, kèm theo đó là kỹ thuật xả xoáy Powerful ..
19.300.000.đ 29.740.000.đ
Bồn cầu liền 1 khối inax AC-912VN nắp CW-KB22AVN
-32 %
Thương hiệu: inax Mã hàng: AC-912VN + CW-KB22AVN
Bồn cầu liền 1 khối inax AC-912VN nắp rửa thông minh CW-KB22AVNThuộc dòng bồn cầu liền 1 khối có thiết kế sang trọng phù hợp cho mọi phòng vệ sinh, đặc biệt là phòng có không gian lớn.Chế độ xả gạt với 1 mức nước tiết kiệm chỉ với 4,5 lít / 1 lần xả, kèm theo đó là kỹ thuật xả xoáy Powerful ..
14.000.000.đ 20.660.000.đ
Bồn cầu liền 1 khối inax AC-912VN nắp CW-S32VN
-38 %
Thương hiệu: inax Mã hàng: AC-912VN + CW-S32VN
Bồn cầu liền 1 khối inax AC-912VN nắp rửa cơ CW-S32VNThuộc dòng bồn cầu liền 1 khối có thiết kế sang trọng phù hợp cho mọi phòng vệ sinh, đặc biệt là phòng có không gian lớn.Chế độ xả gạt với 1 mức nước tiết kiệm chỉ với 4,5 lít / 1 lần xả, kèm theo đó là kỹ thuật xả xoáy Powerful Vortex Flu..
6.790.000.đ 11.000.000.đ
Bồn cầu rời 2 khối inax AC-602VN
-32 %
Thương hiệu: inax Mã hàng: AC-602VN
Bồn cầu 2 khối inax AC-602VN hàng chính hãngThuộc dòng bồn cầu rời khối có thiết kế với kích thước trung bình phù hợp cho mọi phòng vệ sinh, đặc biệt là phòng có không gian lớn.Chế độ xả nhấn với 2 mức nước tiết kiệm chỉ với 3,0 lít cho tiểu tiện và 4,5 lít cho đại tiện / 1 lần xả, kèm theo ..
2.850.000.đ 4.190.000.đ
Bồn cầu rời 2 khối inax AC-602VN nắp CW-H17VN
-36 %
Thương hiệu: inax Mã hàng: AC-602VN + CW-H17VN
Bồn cầu 2 khối inax AC-602VN nắp rửa thông minh CW-H17VNThuộc dòng bồn cầu rời khối có thiết kế với kích thước trung bình phù hợp cho mọi phòng vệ sinh, đặc biệt là phòng có không gian lớn.Chế độ xả nhấn với 2 mức nước tiết kiệm chỉ với 3,0 lít cho tiểu tiện và 4,5 lít cho đại tiện / 1 lần x..
7.580.000.đ 11.850.000.đ
Bồn cầu rời 2 khối inax AC-602VN nắp CW-H18VN
-37 %
Thương hiệu: inax Mã hàng: AC-602VN + CW-H18VN
Bồn cầu 2 khối inax AC-602VN nắp rửa thông minh CW-H18VNThuộc dòng bồn cầu rời khối có thiết kế với kích thước trung bình phù hợp cho mọi phòng vệ sinh, đặc biệt là phòng có không gian lớn.Chế độ xả nhấn với 2 mức nước tiết kiệm chỉ với 3,0 lít cho tiểu tiện và 4,5 lít cho đại tiện / 1 lần x..
8.200.000.đ 13.080.000.đ
Bồn cầu rời 2 khối inax AC-602VN nắp CW-S15VN
-34 %
Thương hiệu: inax Mã hàng: AC-602VN + CW-S15VN
Bồn cầu 2 khối inax AC-602VN nắp rửa cơ CW-S15VNThuộc dòng bồn cầu rời khối có thiết kế với kích thước trung bình phù hợp cho mọi phòng vệ sinh, đặc biệt là phòng có không gian lớn.Chế độ xả nhấn với 2 mức nước tiết kiệm chỉ với 3,0 lít cho tiểu tiện và 4,5 lít cho đại tiện / 1 lần xả, kèm t..
3.700.000.đ 5.590.000.đ
Bồn cầu rời 2 khối inax AC-602VN nắp CW-S32VN
-33 %
Thương hiệu: inax Mã hàng: AC-602VN + CW-S32VN
Bồn cầu 2 khối inax AC-602VN nắp rửa cơ CW-S32VNThuộc dòng bồn cầu rời khối có thiết kế với kích thước trung bình phù hợp cho mọi phòng vệ sinh, đặc biệt là phòng có không gian lớn.Chế độ xả nhấn với 2 mức nước tiết kiệm chỉ với 3,0 lít cho tiểu tiện và 4,5 lít cho đại tiện / 1 lần xả, kèm t..
4.190.000.đ 6.220.000.đ
Bồn cầu rời 2 khối inax AC-832VN
-31 %
Thương hiệu: inax Mã hàng: AC-832VN
Bồn cầu 2 khối inax AC-832VN hàng chính hãngThuộc dòng bồn cầu rời khối có thiết kế với kích thước trung bình phù hợp cho mọi phòng vệ sinh, đặc biệt là phòng có không gian lớn.Chế độ xả nhấn với 2 mức nước tiết kiệm chỉ với 3,0 lít cho tiểu tiện và 4,5 lít cho đại tiện / 1 lần xả, kèm theo ..
4.930.000.đ 7.170.000.đ
Hiển thị 1 đến 16 trong tổng số 16 (1 Trang)